Ново мащабно и детайлно изследване е установило, че преди 12 800 години около една десета от повърхността на Земята се е покрила внезапно с бушуващи пожари. Те са били сериозни конкуренти на пожарите, които са унищожили динозаврите, и са били причинени от остатъци на комета, която е била с размери около 100 км в диаметър.  След като прахът е обгърнал Земята, той е отключил мини-ледена епоха, която е държала планетата студена в продължение на цели 1000 години, и то след като е излизала от истинска ледена епоха, по време на която е била цялата покрита с ледници.

“Голям брой свидетелства с различни химически подписи – въглероден двуокис, нитрати, амоняк и други, сочат, че зашеметяващи 10% от повърхността на Земята или около 10 милиона квадратни километра са били погълнати от огъня”, обясняват от екипа, провел изследването. Една част от анализа е била проведена върху модели в нивата на полените, които показали, че иглолистните гори внезапно са изгорели и са били заменени от тополови дървета. Те са вид, който е известен с това, че може да оцелява и при опустошена земя, като например при земя, опустошена след пожари. Всъщност, части от кометата, които са се дезинтегрирали в космоса, все още летят из Слънчевата Система толкова години по-късно. 

Science Alert