Откакто има домашни животни хората спорят кой е по-умен – верният пазач и приятел на човека или вечно оцеляващата котка. Но ново изследване изглежда отговаря на този въпрос, или поне доколкото невроните играят някаква роля в интелигентността. Сред хищниците кучетата имат забележително плътен церебрален кортекс.

Международен екип от учени анализира нагънатите външни слоеве на мозъка при различни хищни животни, включително и при котките, и кучетата. Целта на изследването е била да провери дали изискванията по улавянето на плячка означава по-голям брой кортикални неврони. От една страна, е очевидно, че ловуването на плячка изисква специални поведения, които е съвсем вероятно да изискват сериозна мозъчна сила.

За сравнението между животните не е достатъчно само да се съпоставят теглата на мозъците им. Трябва да се вземе предвид и отношението между теглото на мозъка на животното, както и неговото общо тегло. Отделно, броят на невронните клетки отдавна се приема като много по-добър критерий за относителния потенциал на мозъчните процеси, които обработват информация.

“Вярвам, че абсолютният брой на невроните, който има едно животно, и особено тези, които се намират в церебралния кортекс, предопределя богатството на тяхното вътрешно ментално състояние и тяхната способност да предскажат какво ще се случи в средата им въз основа на минал опит”, обяснява Сузана Херкулано-Хузел от университета Вандербилт в САЩ.

При предишни изследвания оценките са установили, че котките вероятно имат около 300 милиона неврона, което е около два пъти повече от 160-те милиона неврона на кучетата. Но сега става ясно, че този резултат не е верен. Новото изследване е определило наличието на 530 милиона неврона при кучетата, и на 250 милиона неврона при котките. Кучетата са имали повече неврони от всеки изследван хищник, дори и въпреки факта, че не са имали най-големи мозъци.

Science Alert