Ефективните ограничения за позволените допустими норми на замърсяване от въглищните централи могат да спасят хиляди животи всяка година. Въпреки това повече от половината въглищни централи в Европа работят с „разрешително да замърсяват“ над допустимите норми, определени в европейското законодателство. Това показва новият доклад „Да повдигнем тъмния облак над Европа: Как намаляването на въглищата спасява животи“, публикуван днес от неправителствените организации Европейски бюро по околна среда, Алианс „Здраве и Околна среда“ (HEAL), CAN – Европа, европейския политически офис на Световния фонд за дивата природа (WWF) и Sandbag.
 
Докладът показва как подобряването на екологичното представяне на европейските въглищни централи може да спаси 20 000 живота на година. Чрез определянето и прилагането на норми за замърсяване, които са в съответствие с най-добрите, признати от индустрията, тествани и прилагани технологии, на годишна база броят на преждевременните смъртни случаи, причинени от горенето на въглища, може да бъде намален от 22 900 до 2 600.
 
Проучването също така констатира, че действащото законодателство не успява да гарантира предназначените ползи за здравето, защото се дават специални изключения, които позволяват да се отделят вредни емисии над съгласуваните „безопасни“ нива. В момента повече от половината от въглищните централи в Европа имат „разрешение да замърсяват“ над нормите, определени от Директивата за индустриални емисии.
 
Според доклада 6 от 11 български централи на въглища също се възползват от възможността да ползват дерогации да замърсяват над определените норми. Това кореспондира на 30% от общите въглищни мощности в страната и на 120 преждевременни смъртни случая. Приемането на по-стриктни стандарти в сравнение със сега действащите ще до намаляване на наполовина на преждевременните смъртни случаи (от 340 на 160) и на здравните разходи от 930 млн. евро на 430 млн. евро.
   
„Отговорните български власти не са активни при обмяната на информация. Минималното участие на българските представители в процеса при преразглеждане на референтните документи винаги е било с цел да защитят замърсителите. Въглищата са изиграли своята роля в енергийната система на страната. Време е вече държавата да спре с изкуственото поддържане на живота на въглищната индустрия и да предприеме мерки за плавен и безболезнен преход към една децентрализирана система, базирана на 100% възобновяема енергия,“ коментира Теодора Стоянова от българския офис на „Грийнпийс“.
 
Преди края на годината, Европейският съюз и страните-членки ще имат възможността да приемат подобрени стандарти за екологично представяне, т.н. „преразгледаните референтни документи за определяне на най-добрите налични техники за големи горивни инсталации“.  Чрез приемане на тези стандарти и прилагането на ефективни ограничения на замърсяването от въглища, може да се постигне реален напредък в подобряване здравето на хората в Европа. Процесът по преразглеждането на тези референтни документи (т.н. „Процесът от Севиля“) вече се отлага с повече от две години. Това отлагане е довело до 5600 предотвратими преждевременни смъртни случая и обща здравна сметка в размер на повече от 15,6 млрд. евро.
 
Здравни специалисти също изразяват подкрепа за доклада. „Замърсяването на въздуха убива. Експерти в заболяванията на дихателните пътища и белия дроб искат да видят незабавни мерки. Бездействието не може да бъде оправдано, когато става дума за човешкото здрави и живот.“, коментира проф. Берт Брунекрийф от Европейското респираторни дружество.  
 
Не съществуват техники, които напълно да премахнат вредните емисии, отделяни при горенето на въглища. В същото време въглищните централи са отговорни за 18% от общото количество парникови газове отделяни в Европа. Повдигането на тъмния облак на Европа изисква пълното спиране и изваждане от експлоатация на въглищните централи, за сметка на устойчивите възобновяеми енергийни източници и намаленото енергийно потребление.
 
Пълният доклад и данните за България (на английски) можете да намерите на страницата на „Грийнпийс“-България.