От началото на годината хората са използвали 100% от възобновяемите ресурси, които Земята може да възпроизведе за година, съобщават от Световния фонд за дивата природа, в Деня на екологичния дълг, предава РИА Новости, цитиран от агенция Фокус. „Този ден настъпва тогава, когато използваните от човечеството ресурси (неговата екологична следа) превишава този обем, който Земята е способна да възстанови за година. Преразходът се получава, тъй като хора изхвърлят в атмосферата повече въглероден диоксид, отколкото могат да поемат океаните и горите; излавят рибите и изсичат горите по-бързо, отколкото те могат да се възстановят“, обясняват от Световния фонд. 

Денят на екологичния дълг всяка година се изчислява от научно-изследователската организация Глобална мрежа за екологична следа. Ако всичко продължава, както досега, то към 2030 г. на човечеството ще му трябват вече две планети като Земята, а денят на екологическия дълг ще настъпи в края на юни. 

„Скоростта на потреблението на ресурсите от година на година се увеличава, а Денят на екологичния дълг настъпва все по-рано. Още в началото на 2000 г. този ден се падаше в края на октомври. А самата епоха на „преразход“ е започнала през 1970-те във връзка с бурния икономически и демографски ръст“, отбелязват еколозите.