Испанският национален парк Доняна, едно от местата с най-богато биоразнообразие в Европа, рискува да попадне в списъка на ЮНЕСКО със застрашени природни обекти, ако незабавно не бъдат взети мерки срещу многобройните заплахи срещу парка, се казва в нов анализ на международната природозащитна организация WWF.

Доняна се състои основно от крайбрежни гори, сладководни блата и дюни. Той дава убежище на над 6 милиона прелетни водоплаващи птици. Дом е и на застрашени видове като испанския орел и иберийски рис. В допълнение към своята екологична стойност, Доняна осигурява работни места за 200 000 жители на региона от риболов, земеделие, научни изследвания и екотуризъм.

Паркът е заплашен от пресъхване след години на лошо управление и свръхпотребление на водните му ресурси. Анализът на WWF акцентира и върху задаващите се заплахи от индустриални дейности, като разкопаване и замърсяване от минно дело или заради съхранение на газ.
Промишлени дейности, включително интензивно земеделие и промени на речните корита, са намалели източниците на вода за влажните зони с 80%. Около 1000 незаконни кладенци и 3000 хектара незаконни ферми също допринасят за неустойчивото използване на водата и трябва да бъдат затворени, установява анализът.

Доняна е място изключителна стойност и затова - с много добра законова защита. И все пак, неговото оцеляване е под въпрос, казва Женвиев Понс, директор на Европейския офис на WWF. Съществува реален риск Доняна да бъде загубена завинаги, точно както много други защитени територии и видове в Европа. Вредните дейности в парка са в нарушение на европейските закони, които всички правителства в ЕС имат задължение да прилагат, и Европейската комисия трябва да наложи спазването им. Време е да се покаже политическа отговорност, за да се даде възможност Доняна и други области със защитена природа да процъфтяват, в полза на биоразнообразието и на хората, допълва Понс.

Сегашното увреждане засяга и способността на региона да осигурява работни места и да генерира приходи, включително и за жизнената земеделска индустрия. Седемдесет процента от ягодите, произведени в Испания, пети по големина производител в света, са от Доняна.
След оплаквания от неправителствени организации, включително WWF, Европейската комисия е започнала процедури за нарушение срещу испанското правителство за лошо управление на подземните води на Доняна и срещу възможно допълнително разкопаване на коритото на река Гуадалкивир. Тези действия нарушават както правилата на Натура 2000, така и Рамковата директива за водите. WWF призовава Комисията да започне процес срещу Испания и скоро да излезе със силно послание за пълно и ефективно прилагане на законодателството за защита на природата във всички държави-членки на ЕС.

Анализът на WWF e част от кампанията на международната природозащитна организация за опазване на световното природно наследство. Повечето обекти от списъка на ЮНЕСКО, в който е и Национален парк „Пирин“, са под засилващ се натиск от различни индустриални дейности, строежи и прекомерно ползване на природните им ресурси.