Хамелеонът е удивително животно заради уменията му да изменя цвета на кожата си. Много хора смятат, че това е с цел да се слее с околната среда, но всъщност цветовете на хамелеона служат за сигнал и могат да изразяват агресия, териториално поведение и играят важна роля за размножаването им.

Кожата на хамелеоните е сложно устроена. Тя има няколко слоя от специални клетки, наречени хроматофори и това са клетките, които променят цвета на тялото. Най-външният слой на кожата е прозрачен. Непосредствено под него се намира първият слой от хроматофори, които съдържат жълт пигмент. Следват клетките с червен пигмент, под тях - със син пигмент, а най-дълбоко скрити са тези с кафяв пигмент - меланин.

Как става промяната на цвета? Хроматофорите са свързани с нервната система на животното и реагират на различни химикали, които циркулират в кръвта. Самите пигменти се съдържат в малки мехурчета вътре в клетките и това не позволява оцветяването им. Когато обаче постъпи сигнал от нервната система на животното, тези мехурчета освобождават пигментите и оцветяват цялата клетка. Регулирайки дейността на различните слоеве клетки, хамелеонът може да смесва различни цветове в най-различни нюанси. Например, за да бъде оранжев, хамелеонът ще активира клетките с червени и жълти пигменти.

Когато е спокоен, хамелеонът има зеленикав цвят. Когато е разгневен, придобива яркожълт цвят, а когато е в размножителния период, мъжкият започва да сменя цветове си, за да привлече вниманието на женските.