Както повечето животни, които се адаптират към живота в цивилизацията и особено големите градове, градските чинки в Мексико сити са намерили добро приложение на някои неща, които хората изхвърлят.  Малките находчиви хвъркати взимат със себе си угарките от цигари и ги занасят до гнездата си. Този навик, който е озадачил учените, когато са го установили за първи път, всъщност има за цел да държи кърлежите, които тормозят птиците на разстояние.  И това продължава да е постоянна практика, дори и въпреки изключително вредните странични ефекти на цигарения дим върху малките пиленца на чинките.

Средно, всяко гнездо на чинки е било населено с около 70 кърлежа. Учените са провели изследване, което да установи дали има връзка между количеството на паразитите  в гнездата и събирането на угарки от цигари. Установило се, че 40% повече цигарени угарки са били занасяни в гнездата, където е имало живи и активни паразити, в сравнение с гнездата, където паразитите са били мъртви или изобщо не е имало паразити.

Източник: Science Alert