Височината на Айфеловата кула, която средно е около 324 м, се променя в зависимост от сезона.

Как е възможно това?

Когато нагреем едно вещество, частиците му започват да се движат повече и заемат повече пространство. Това е процес, известен като топлинно разширяване.

По същия начин по-ниската температура пък води до свиване. Да вземем за пример нивото на живака в термометъра, То се покачва и спада с промяната на обема на метала според температурата. Този ефект е най-драматичен при газовете, но се наблюдава също при течностите и твърдите вещества.

По тази причина големи постройки като мостове е строят със свръзки, които им позволяват да се разширяват и свиват, без да се рушат. И Айфеловата кула е една от тях.

Невероятно, нали?

Бонус: още един любопитен факт. Точно под върха Густав Айфел, френският инженер, който проектирал кулата, си построил таен апартамент, за да му завиждат всички. Там се събирал със свои приятели учени, които дори извършвали експерименти в малката лаборатория, прикрепена към апартамента. Днес апартаментът още си е там, почти непокътнат, отворен за любопитните посетители. Вътре восъчните фигури на Айфел и дъщеря му посрещат американския учен Томас Едисън.