За първи път в историята на човечеството повече от 50% от населението на света живее в градове и населените места. До 2050 г. тази цифра ще достигне 66%. Преминаването от селските към градските райони, особено в Африка и Азия, се дължи на бедността и свързаните с нея социално-икономически фактори. 

Бързият растеж на градовете в повечето случаи се развива без планирана стратегия за използване на земята. Произтичащият от това натиск от страна на населението води до много вредно въздействие върху горите, ландшафтите и зелените площи в и около самите градове. 

Екологичното въздействие на урбанизацията често се влошава от изменението на климата и включва увеличаване на замърсяването, намаляване на хранителните ресурси, увеличаване на бедността и способства за зачестяването на екстремните климатични събития.

Дърветата в града помагат за смекчаването на някои от отрицателните въздействия и социалните последици от урбанизацията, което прави градовете по-малко податливи на последиците от тези промени. 

Ето 9 причини да се засаждат дървета в градските райони с цел те да станат по-устойчиви в социално-икономически и в екологичен аспект:

 1. Дърветата допринасят за подсигуряване на храната, дарявайки на хората и животните плодове, ядки и зеленина. 
   
 2. Дърветата играят важна роля за увеличаване на градското биоразнообразие, осигурявайки на растенията и животните благоприятно местообитание, храна и защита.
   
 3. Едно възрастово дърво може да поеме до 150 кг CO 2 годишно. Поради това дърветата играят важна роля в смекчаването на изменението на климата. Дърветата спомагат за подобряване на качеството на въздуха, особено в градовете с висока степен на замърсяване, правейки ги по-здравословно място за живеене.
   
 4. Стратегическото разположение на дърветата в градовете помогага за охлаждането на въздуха с 2 до 8 градуса по Целзий, като по този начин намалява негативният ефект от "претоплянето" в градовете и спомага на градското население да се адаптира към последиците от изменението на климата. 
   
 5. Големите дървета са отлични филтри за градски замърсители и фини прахови частици. Те абсорбират замърсяващите газове (например въглероден оксид, азотни оксиди, озон и серни оксиди) и филтрират малки частици от въздуха, като прах, сажди или дим, като ги задържат на повърхността на листата и кората.
   
 6. Проучванията показват, че градските зелени площи и възможността за достъп до тях спомагат за подобряване на физическото и психическото здраве на хората, например чрез понижаване на кръвното налягане и намаляване на стреса. Това, от своя страна, допринася за благосъстоянието на градското население.

Прочетете целия материал на сайта на Мениджър Нюз.