Родителската любов не познава граници. Това важи както за нас, така и за животните. В тези трогателни снимки ще разпознаете много от нежните или стресиращи моменти, които вероятно сте изживявали като дете или родител.

Еколозите разделят животните на две групи в зависимост от тяхното родителство – r и K категории. В последната влизат същества, които имат значително по-малко потомство и по-дълъг период на носене на плода (например котки, слонове). Това от своя страна води до по-фокусирана грижа върху новото поколение (както и за по-дълъг период от време). Точно с подобно родителство сме свикнали и ние самите.

В r категорията количеството надделява над качеството. Поколенията израстват бързо и индивидите имат малък шанс да оцелеят. Това не означава, че съществата от тази категория са лоши родители – някои от тях са включени и в тази фотогалерия. Можете ли да познаете кои са?

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images

Gallery

Guliver / Getty Images