Големият бариерен риф е верига от коралови рифове и острови, намиращи се в Коралово море на североизточния бряг на Австралия. Представлява най-голямата коралова система в света. Съставена е от близо 3000 коралови рифа и 900 острова и е на възраст 18 милиона години.

Дължината на бариерния риф е 2 500 км, започвайки от Тропика на Козирога до Гладстон и достигайки на север до Торесовия пролив, отделящ Австралияот Нова Гвинея, а ширината му варира от 2 до 150 km. Обиталище е на 15 000 вида риби. Площта му обхваща 344 400 km², което е повече от площта на Великобритания. Голяма част от рифовете под влияние на абразионно-акумулативната дейност на океана са се превърнали вкоралови острови.

Големият бариерен риф може да се види от Космоса и е най-големият жизнен обект на Земята. Съставен е от милиони малки организми, наречени коралови полипи. През 1979 г. е създаден Морски национален парк с площ от 5 милиона хектара за охрана на флората и фауната в крайбрежието и плитководието. Включен е в списъка на Световното наследство през 1981 г. CNN го обявява за едно от седемте чудеса на света. Благодарение на голямото биоразнообразие, топлите води и лесния достъп за живеещите по корабите, кораловият риф е популярно място за туристи, особено за водолази.

Каним ви на една уникална разходка из него посредством тези 20 уникални фотографии.

Gallery

Brian Kinney / Shutterstock

Gallery

Rich Carey / Shutterstock

Gallery

Tanya Puntti / Shutterstock

Gallery

Vlad61 / Shutterstock

Gallery

 Pinosub / Shutterstock

Gallery

Brian Kinney / Shutterstock

Gallery

Ewais / Shutterstock

Gallery

Tracey Winholt / Shutterstock

Gallery

Sean Lema / Shutterstock

Gallery

Tetra84 / Shutterstock

Gallery

 Sebastien Burel / Shutterstock

Gallery

Pete Niesen / Shutterstock

Gallery

Pete Niesen / Shutterstock

Gallery

EpochCatcher / Shutterstock