На пръв поглед HD 222925 изглежда като една най-обикновена студена звезда в края на своя живот. Тя е разположена в съзвездието Тукан и привидно не се отличава особено от близо 100-те милиарда звезди в Млечния път. Нов анализ обаче показва, че всъщност тя е доста уникална. HD 222925 съдържа възможно най-широкия набор от елементи, на които се натъкваме в звезда, разположена отвъд пределите на Слънчевата система.

Изследователи откриват 65 различни елемента в звездата, като 42 от тях са тежки метали като селен, сребро, телур, платина, злато и торий. Тези елементи се срещат сравнително рядко в звездите и астрономите все още не знаят как точно се формират. Според тяхното ново изследване обаче, прието за публикация в The Astrophysical Journal Supplement Series (и достъпно в arXiv), HD 222925 може да потенциално да промени това.

„Доколкото ми е известно, това е рекорд за който и да е обект, разположен отвъд нашата Слънчева система. Това, което прави тази звезда толкова уникална е, че се отличава с доста високо относителен дял на елементите, разположени в долните две трети на периодичната система. Дори открихме злато - казва астрономът Иън Рьодерер от Мичиганския университет, който ръководи изследването. – Тези елементи са образувани благодарение на процеса на бързо поглъщане на неутрони. Точно това се опитваме и да изучим – физиката на това как, къде и кога се създават тези елементи.“

Тежките елементи се образуват благодарение на т.нар. r-процес (или процес на бързо поглъщане на неутрони). Той се характеризира с поредица от ядрени реакции, отговорни за създаването на около половината от естествените елементи в периодичната система, които са по-тежки от желязото. Желязото е най-тежкият елемент, образуван от стандартен ядрен синтез.

R-процесът се нуждае от огромни количества енергия. Смята се, че някои видове свръхнови биха могли да предоставят тази необходима енергия, но моделите ни в това отношение често са непълни. През 2017 г.  – по време на първото наблюдение на сблъсък на неутронни звезди – става ясно, че подобни катаклизмични събития също биха могли да доведат до формирането на елементи чрез r-процес.

Именно тук излиза на преден план и звездата HD 222925. Тя е ключът, който може потенциално да разплете тази мистерия. Изобилието на тежки елементи в нея се възприема за златен стандарт и правилният модел, който подкрепя даден сценарий – масивна свръхнова, сливане на неутронни звезди или комбинация от двете – ще трябва да може да обясни това, което астрономите са наблюдавали в HD 222925.

“Сега вече знаем точно кои елементи произвеждат някои r-процеси от зората на Вселената – добавя проф. Ана Фребел от Масачузетския технологичен институт, която е съавтор на изследването. – Който и да е модел, който се опитва да обясни как протичат r-процесите, ще трябва да може да възпроизведе това.“

Източник: IFLScience