Изследователи и инженери от Киотския университет и Kajima Corporation обявиха своя план да създадат подходящи условия за живот на хората както на Луната, така и отвъд нея.

По всяка вероятност на бъдещите космически изследователи ще се налага да прекарват много по-дълго време в среди с ниска гравитация – както в орбитата, така и на повърхността на други планети. Проблемът е, че това оказва сериозни последствия върху нашата физиология. Скорошно изследване показва, че само след няколкомесечен престой в космоса астронавтите могат да изгубят толкова костна тъкан, колкото за едно цяло десетилетие на Земята. За щастие, изследователи от Киотския университет и Kajima Corporation се опитват да разработят потенциално решение.

Тяхното предложение включва нещо, което бихме могли да открием единствено в научнофантастичните романи. Планът се състои от три специфични елемента. Първият се нарича The Glass („Стъклото“) и неговата цел е да създаде симулирана гравитация на Луната и Марс чрез центробежни сили.

Гравитацията на Луната и Марс е съответно около 16,5 % и 37,9 % от тази на Земята. Lunar Glass и Mars Glass биха могли потенциално да компенсират тази разлика. Това би трябвало да представляват огромни и въртящи се конуси, които ще използват центробежните сили, за да симулират ефектите на земната гравитация. Радиусът на тези въртящи се конуси ще е от порядъка на около 100 метра, а на височина ще достигат 400 метра. Те ще се завъртат веднъж на всеки 20 секунди и ще създават 1g за хората вътре (т.е. досущ като земната гравитация). Японските инженери смятат, че конструкцията на Lunar Glass ще може да бъде завършена до края на 21. век.

Вторият елемент от плана включва специален комплекс в рамките на Lunar/Mars Glass, където ще могат да живеят бъдещите космически изследователи. Що се отнася до третия, то представлява високоскоростна транспортна инфраструктура, наречена Hexatrack, която ще свързва Земята, Марс и Луната. Тя ще се нуждае най-малко от три станции – една на Фобос, спътника на Марс, една в околоземната орбита и една около Луната.

Източник: Gizmodo