На този етап ни е известна една-едничка планета в цялата Вселена, която може да поддържа живот. Това, разбира се, е Земята. Когато търсим обитаеми екзопланети, условията са що-годе ясни: да е скалиста екзопланета, орбитираща около звезда, подобна на Слънцето – на разстояние, което нито не е твърде горещо, нито твърде студено, за да позволи на водата да се задържи в течно състояние на повърхността.

За да можем да определим каква е вероятността да има живот на друг свят в Млечния път, човек трябва да отсее онези планети, които пасват на горните характеристики.

Сега астрономи от университета на Британска Колумбия в Канада направиха точно това – те използваха данни, събирани за екзопланетите през последните години, и изчислиха, че в Млечния път има близо 6 млрд. планети, подобни на Земята, които се намират в орбитата на звезда като Слънцето.

„В Млечния път има приблизително 400 млрд. звезди. 7% от тях са клас G. Т.е. около 6 млрд. звезди могат да имат планети, подобни на Земята в нашата Галактика“, коментира Джейми Матюс

Що е то клас G звезда? Това са звезди от типа на Слънцето - с подобни маса и радиус и температура на повърхността (4900 – 6000) К. Техният цвят е жълт. В спектъра им има линии на поглъщане на неутрални и йонизирани метали. Друг пример за такава звезда освен Слънцето е Капела.

Обикновено планетите като Земята са трудни за намиране и техниката все още не е станала достатъчно добра. Това се дължи на факта, че звездите като Слънцето са доста големи и ярки, а планетите като Земята се намират на голямо разстояние и са сравнително малки. Последните проучвания обаче показват, че скалистите планети са често срещани, а доскорошният коефициент от 0,02 за наличието на двойници на Земята е твърде нисък.

"Започнах като симулирах пълната популация от екзопланети около звездите, които Кеплер претърси. Отбелязах всяка планета като" открита "или" пропусната "в зависимост от вероятността алгоритъмът ми за търсене на планета да ги намери. След това сравних откритите планети с реалния ми каталог на планети. Ако симулацията даде близко съвпадение, тогава първоначалната популация вероятно е била добра представа за действителното население на планетите, обикалящи около тези звезди", разкрива Мишел Кунимото, която също е участвала в изследването.

В следващите десетилетия човечеството ще се сдобие с по-мощни и способни телескопи, които могат да откриват планети, подобни на нашата, но орбитиращи около звезди от тип G. Сегашната техника позволява откриването им единствено около червени джуджета, където условията най-вероятно са неподходящи за живот.

Изследването е публикувано в  The Astronomical Journal.