Космосът, изглежда, не изобилства от звезди и галактики, а от вкусни космически закуски.

Нов обект в Млечния път, открит от екип астрономи под ръководството на Чиприан Бергеа от Военноморската обсерватория на САЩ, е получил прозвището Чивитото на Дракула (той носи името на сандвича с месо, който е националното ястие на Уругвай).

В действителност Чивитото на Дракула е млада звезда, заобиколена от плътен диск от прах и газ; когато я наблюдаваме отстрани и присвием очи, композицията прилича на сандвич.

Това не е единствената причина за странното име на обекта. Обект с подобна форма, забелязан в Млечния път през 1985 г., е наречен Хамбургерът на Гомес, а по-късно, през 2008 г., е идентифициран като звезда бебе на около 900 светлинни години.

Чивитото на Дракула прилича изключително много на Хамбургера на Гомес. Намира се на подобно разстояние, около 980 светлинни години. И е ориентирана по подобен начин, така че дискът от прах и газ прорязва светлината на звездата като пълнеж в сандвич, давайки ни съвсем различна представа за процеса на формиране на звездите в сравнение с тези, които обикновено виждаме.

И макар че двата обекта са редки, те биха могли да представляват клас новородени звезди, за които знаем много малко. Това е така, защото нито Чивитото на Дракула, нито Хамбургерът на Гомес се появяват в типичната среда за бебета звезди, известна като звездни детски градини, които са богати на материали и от които се изковават новите звезди. По-скоро и двете сякаш се носят в относително празно пространство, с малко следи за това как са се родили.

Знаем доста неща за процеса на раждане на звездите въз основа на нарастващия брой радионаблюдения. Всяка от тях започва живота си като плътно струпване в облак от молекулярен газ, който се срутва под собствената си гравитация, образувайки семето на малка звезда. Докато протозвездата се върти, тя расте, а материалът от облака около нея се организира в диск, който се върти около нея, подхранвайки растежа на звездата.

Хамбургерът на Гомес. (NASA and The Hubble Heritage Team/STScI/AURA)

Как обаче Чивитото на Дракула и Хамбургерът на Гомес не са свързани с нито една близка област на звездообразуване или звезден куп? Все още нямаме представа.

Отговорът може потенциално да се крие в приликите между двата обекта.

Ето какво знаем за Чивитото на Дракула. Бергеа и колегите му определят, че централната звезда вероятно е гореща звезда от типа Herbig Ae, която гори при температури от около 8000 келвина (7727 градуса по Целзий или 13 940 градуса по Фаренхайт). Дискът се простира на около 1650 астрономически единици по радиус (това е 1650 пъти разстоянието от Земята до Слънцето) и съдържа материал с маса около 0,2 Слънца.

Това е доста близко до свойствата на Хамбургера на Гомес, но Чивитото на Дракула има нещо допълнително: две стърчащи нишки от "хлебчетата", които изследователите оприличават на кътници (това е частта на Дракула). След като моделират звездообразуването, изследователите стигат до заключението, че тези нишки предполагат разсейваща се обвивка около звездата.

Този избледняващ мехур от материал може да помогне на учените да установят колко точно е напреднала звездата в процеса на формирането си, тъй като малките звезди обикновено излъчват мощни ветрове и струи, които издухват излишния материал около тях. Наличието на тънка обвивка предполага, че звездата е все още много млада.

Откритието представлява нова възможност за изучаване на вертикалната структура на процеса на звездообразуване, но също така подсказва, че макар и рядко, изолираните малки звезди може да са по-често срещани, отколкото сме предполагали. Остават обаче много въпроси за това как те са се озовали там, където са, съвсем сами, в тъмнината на космоса.

Откриването на повече такива звезди може да помогне на учените да разрешат тези интересни въпроси.

Изследването е представено в The Astrophysical Journal Letters и е достъпно в arXiv.

Източник: Science Alert