Метеоритът, който падна в замръзнало езеро в Мичиган през 2018-а, съдържа хиляди органични съединения, които са се образували преди милиарди години и които биха могли да ни разкрият повече за произхода на живота на Земята.

Метеорът навлиза в земната атмосфера на 16 януари 2018-а – след едно особено дълго пътешествие през мразовития космически вакуум. Той озари небето над Онтарио, Канада и средния запад на САЩ.

Метеорологичните радари проследиха падането и разпадането на пламтящата космическа скала, което улесни бързото намиране на фрагментите в езерото Строубери в Хамбург, Мичиган.

Впоследствие международен екип от изследователи проучи парчето с размера на орех, докато „все още е прясно“, а находките им са публикувани в ново изследване. Анализът разкрива над 2000 органични молекули, датирани от времето, когато нашата Слънчева система е била все още млада. Подобни съставки най-вероятно са довели до образуването на микробния живот на нашата планета, казват авторите на проучването.

Бързото намиране на астероида на замръзналата повърхност на езерото е попречило на течната вода да се промъкне в цепнатините му и да замърси пробата със земни спори и микроби. Т.е. космическата скала е била абсолютно чиста и това е позволило на експертите да проучат състава ѝ много по-лесно.

Всъщност, земното замърсяване по фрагмента е било толкова малко, че сякаш той е бил взет директно от космоса, казва съавторът на проучването Дженика Грийр от Чикагския университет.

Когато космическите скали навлизат в атмосферата със скорост няколко километра в секунда, въздухът около тях се йонизира. Силната топлина разтапя до 90 процента от метеора, а скалата, която оцелее, се обгръща с приблизително 1-милиметрова кора от разтопено стъкло, допълва водещият автор на проучването проф. Филип Хек от Чикагския университет.

Оцелелите фрагменти, намиращи се под тази стъклена обвивка, съдържат ключова информация за геохимията на космическата скала. И въпреки своето зрелищно огнено падане, след като външните пластове се изпарят, скалните метеорити като този са изключително студени, когато се приземят.

„Чувал съм разкази за метеорити, падащи в локви след обилен дъжд, като самата локва дори е замръзвала, тъй като метеоритът е бил изключително студен“, казва проф. Хек.

Предимно непроменен

Съотношението на урана в мичиганския метеорит (изотопи 238 и 235) спрямо оловото с изотопи 207 и 206 (при разпадането си уранът се превръща в олово) показва, че основният астероид се е образувал преди около 4,5 млрд. години.

Горе-долу по това време скалата е преминала през процес, наречен термален метаморфизъм, тъй като е била изложена на температури от порядъка на 700 градуса по Целзий. След това, през следващите 3 млрд. години, съставът на астероида е останал предимно непроменен.

Впоследствие, преди около 12 млн . години, сблъсък е отчупил скалата, която е паднала в Мичиган, сочи анализ на количеството космически лъчи, на които метеоритът е бил изложен, казва проф. Хек. пред Live Science.

Поради факта, че метеоритът е останал почти непроменен след първоначалното си нагряване преди милиарди години, той е класифициран като H4 – H показва, че скалният метеорит е богат на желязо, докато 4 – че е преминал през термален метаморфизъм, който е бил достатъчно силен, че да промени оригиналния състав.

Едва 4 процента от метеоритите, които падат на Земята днес, попадат в категорията H4.

„Когато проучваме тези метеорити, ние реално разглеждаме нещо, което е сравнително близко до материала, образувал се в ранната история на Слънчевата система“, казва Грийр.

Метеоритът е съдържал 2600 органични (или богати на въглерод) съединения, пишат авторите в своето проучване. Тъй като той е останал сравнително непроменен през последните 4,5 млрд. години, тези съединения най-вероятно са сходни с онези, паднали на младата Земя – някои от които вероятно са спомогнали за образуването на живите организми на планетата.

Трансформацията на извънземните органични съединения в първия микробен живот на Земята е „голяма стъпка“, за която все още знаем твърде малко. Доказателствата обаче сочат, че органичните материали се срещат сравнително често в метеоритите – дори в тези, преминали през термален метаморфизъм.

Освен това младата Земя е била бомбардирана с космически скали много по-често, отколкото днес – ето защо е почти сигурно, че метеоритите са оказали влияние върху органичните елементи на Земята.

Откритията с публикувани на 27 октомври в Meteoritics & Planetary Science.

Източник: Science Alert