Пред създателите и потребителите на слънчеви батерии винаги стои проблемът за трайността им – с времето те деградират. Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) предлагат елегантно и революционно решение. Те имитират лист от растение, който непрекъснато изгражда центрове за фотосинтеза, които да заменят увредените от слънцето живи фотоелементи.

Учените взели „назаем” от виолетова бактерия химически център, който извлича енергия от светлина. Добавили структурно скеле от протеини и липиди, както и въглеродни нанотръби за отвеждане на получения  ток. Всичко това поставили във вода с миещо вещество – то пречи на съставките да се залепят една за друга. „Сапунът” бил изтеглен по мембранен способ и частите на „живата” батерия се сглобили сами. Получената единица превръщала светлината в електричество.

Още по-чудно е, че повторното вкарване на миещо вещество разглобявало батерията без дефект, т.е. тя пак се самосглобявала след изчистването на „пяната”. С четири такива изпирания биохимическата батерия произвеждала ток цяла седмица.

„Живите батерии” засега са нискоефективни и не са конкуренция на силициевите. Но според учените именно тяхно е бъдещето, защото може би бързо и лесно ще ги правим от отпадъци. 

Източник: Мениджър Нюз