Рядко се случва да сме искрено ужасени от нова технология, за която пишем. Точно такъв обаче е случаят с новата прицелна система на американската оръжейна компания TrackingPoint, която позволява на човек без никакви стрелкови умения да поразява движеща се цел на разстояние над 1 километър с безупречна прецизност.

Технологията TTX (Tag Track Xact) е интегрирана с умните оръжия на TrackingPoint и е способна да проследява целта, съобщи Dvice. Стрелбата с TTX включва три прости стъпки. Първата е да посочите целта на оръжието. Това става с натискане на бутон и прилича на начина, по който фокусирате оптиката на своя фотоапарат върху определен обект.

От този момент оръжието проследява целта с червен маркер независимо от нейните движения. При това балистичният компютър изчислява как трябва да бъде поразена целта, включвайки всички възможни фактори, включително силата на вятъра, разстоянието до целта и дори ефектите от въртенето на Земята. Т.е. целта е фиксирана за прецизен изстрел и оръжието само очаква да натиснете спусъка. Единственото, което трябва да направите след това е да натиснете спусъка и да помръднете мерника към червения маркер. Оръжието ще пусне куршума в точния момент, за да улучи целта.

Всичко това звучи застрашително не заради самата технология. Системи от този род се разработват отдавна. TTX обаче улеснява нещата по безпрецедентен начин и дава достъп до смъртоносна снайперска прецизност на всеки, който може да си закупи „умното оръжие” срещу 25 хил. долара. Интересен е фактът, че тези оръжия се продават отлично – компанията е разпродала складовите си наличности и изпълнява поръчки за 6 месеца напред. Не ни остава нищо друго освен да се надяваме това оръжие да не попада в грешни ръце. Вижте видеото с презентацията на системата.