За всички почитатели на изкуствения интелект създаването на компютър, който симулира мозъчната активност, е повече от просто желана цел. И вероятно ще бъде по-лесна за постигане ако самият хардуер е проектиран така, че да прилича и функционира максимално близо до мозъка и нервната система. Този стремеж е формирал изцяло ново научно поле наречено нервоморфично изчисление. И то вече е преодоляло първото си предизвикателство – създаването на чип, който има изкуствени синапси, аналогични на синапсите на невроните в мозъка.

Засега мозъкът на човека е много по-мощен от всеки създаден компютър. Той съдържа около 80 милиарда неврони и около 100 трилиона синапси, които ги свързват и които контролират преминаването на сигналите в невронните мрежи. През 2013 година един от супер компютрите в света, Рикен Кей, който е имал 82 944 процесора и един петабайт памет или еквивалента на 250 000 десктоп компютъра, е направил сравнителен тест с мощността на мозъка. Оказало се е, че на Рикен Кей е отнело 40 минути, за да симулира активността на 1.73 милиарда неврона, свързани с 10.4 трилиона синапса. И ако си мислите, че това е огромно число, имайте предвид, че то дава само 1% от човешкия мозък. Но ако чиповете използват връзки, подобни на синаптичните, тогава сигналите на компютъра ще станат много по вариращи и ще направят възможно научаване от невронен тип. Синапсите опосредстват сигналите, пътуващи в мозъка и невроните се активират в зависимост от броя и вида на йоните, които се движат по синапса. Това помага на мозъка да разпознава модели, да запомня факти и да изпълнява задачи. 

Science Alert