Представете си как минавате върху кожата с бръмчащо устройство - точно над мястото, където имате вътрешна рана - и тя заздравява буквално за няколко дни. Не звучи ли направо фантастично?

Явно не, защото подобно устройство вече съществува. Нарича се TNТ (от Tissue trasnfection) и засега е било тествано само върху мишки и прасета. Резултатите обаче са наистина окуражаващи.

Устройството стои върху кожата и използва интензивно електрическо поле, което да достави специално подбрани гени към тъканите, които се намират под него. Тези гени създават нови видове клетки, които след това могат да се използват и на други места в тялото.

“Използването на новата технология на наночиповете може дори да доведе до подмяна на наранени или нефункциониращи органи. Показахме, че кожата е плодовита почва, от която могат да бъдат отгледани елементите на всеки орган, който започва да се нуждае от това,” обяснява Чандан Сен от Държавния университет в Охайо. 

Източник: Science Alert