Има стара теорема за маймуните, пишещите машини и Шекспир, според която, при наличие на безкрайно количество време, една маймуна, натискайки случайно клавишите на пишеща машина ще успее да пресъздаде творбите на известния автор.

А сега учените комбинираха и трите неща в едно, наистина. Не за да изучават случайността, а за да намерят нови начини за превеждане на нашите мисли в написани думи. Новият метод представлява четене на мозъчните сигнали и конвертирането им в движения по клавиатура.

Системата, която ефективно представлява набиране на текст с ума, е разработена от изследователи от университета Станфорд. Екипът е провел серия от експерменти с група от маймуни, като те са транскрибирали текст със скорост от 12 думи в минута.

Нашите резултати показват, че този интерфейс има голям потенциал при хората, казва един от изследователите, Пол Нуюджукиан. “Той позволява скорост на писане, която е достатъчна за провеждането на смислен разговор.”

Маймуните от изследването не са научили изведнъж Английски, а са били обучени да натискат букви на базата на това, което им е било показано на екрана.

Източник: Science Alert