Голан Левин, творец и инженер, използва модерни средства като роботика, нов софтуер и познавателни изследвания, за да направи произведения на изкуството, които изненадват и удовлетворяват.

Вижте как звуците се преобразяват във форми, как тялото рисува и как едно любопитно око поглежда обратно към любопитния наблюдател.

Налични са субтитри на български.