Братятя Хасани са от Афганистан, държава, в която все още са заровени много мини. Братята са посветили последните няколко години на това да намерят ефективен начин за да намерят и обезвредят над 100 милиона мини по света, които средно убиват около 10 души на ден.

След не особено успешен опит с конструиран от тях дрон, който успява да обезвреди много мини, но не успява да гарантира, че всички мини в дадена област са обезвредени те разработиха нов вид дрон с ниска цена, който ще успее да картографира, засече и обезвреди всички мини в дадена избрана област.

Изобретателите твърдят, че дронът е 20 пъти по-бърз от хората в тази дейност, без да споменаваме сигурността при операцията, която не застрашава човешки живот.

Новият модел дрон лети ниско над полето и нанася откритите минни полета с помощта на GPS. След това дронът слиза на височина от 4 см и използва метал детектор за да открие мините, които след това нанася на карта. Накрая, дронът облита отново откритите мини и със специална роботизирана ръка поставя мини детонатор на върха на всяка мина. Детонаторът има таймер, който дава възможност на дрона да се отдалечи на сигурна дистанция от взрива.

Източник: Treehugger