З училища станаха финалисти във второто издание на програмата The Code, която дава възможност на младежи между 8 и 10 клас да се обучават и създават собствени комуникационни стартегии. Тази година над 80 ученици се състезаваха да направят най-работещата и ефективна стратегия за социални медии в полза на WWF и тяхната инициатива за опазването на кафявата мечка у нас.

Официалният победител е отборът на 108 СУ „Никола Беловеждов“, гр. София със своята стратегия “Bears lives matter”. WWF обаче оцени изключително високо и качеството на комуникационните предложения на отборите от ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков и СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман и даде зелен път на предложения и от трите стратегии да намерят място в социалните мрежи на сдружението. Така децата ще видят своя труд не само оценен, но и реализиран в жива медийна среда.   

„Животът на мечките има значение“ не беше единственият свързващ елемент между трите печеливши кампании. След края на състезанието учениците и от трите отбора оцениха като най-силни страни на програмата работата в екип както помежду си, така и с менторите си от глобалната комуникационна агенция dentsu и Isobar, креативността, която проектът им позволи да развият и познанието им за инициативите на WWF и живота на мечките.

Не е случайно, че конкурентоспособността също беше една от думите, които излезе на преден план в анкетата. Само в рамките на два дни младежите бяха предизвикани и успяха да превърнат своите естествени познания за социалните мрежи в професионален медиен продукт, с който публиката да е готова да се ангажира и дори да даде своя принос в полза на социална и природозащитна кауза.

С изграждането на маркетинг стратегия за популяризиране на реално действаща социална инициатива, The Code се стреми да подготви учениците в прогимназиален и гимназиален курс за възможностите на дигиталната икономика. Програмата на практика им позволи да разберат и използват силата на най-популярните канали за комуникация на тяхното поколение – социалните медии – като професионален инструмент за маркетинг и дори да обмислят възможността да превърнат това в бъдеща професия.

Програмата The Code е част от глобалната социална политика на групата dentsu, чиято цел е да превърне предизвикателствата на дигиталната икономика в положителни възможности, които работят за всички членове на обществото. Основен партньор на проекта е Junior Achievement, с който комуникационната група работи както в България, така и на глобално ниво за създаването на положително социално влияние.