Посетителите на аквариума на Тенеси могат да видят една наистина невероятна гледка – как електрическа змиорката Мигел генерира електричество, достатъчно да захрани лампичките на коледно дръвче.

Готино, нали?

„Всеки път, когато Мигел отдели електрически заряд, сензори във водата го отвеждат до два говорителя – коментира Джоуи Търниспийд, аудио-визуалния специалист в аквариума. – Говорителите преобразуват заряда в звук, който можете да чуете, а лампичките светват.“

Всъщност, коледните лампички не се захранват от Мигел. По-скоро интензитета на светенето им съответства на силата на електрическия зарад, отделен от него. Именно той се улавя от сензорите в аквариума, вързан към коледното дърво.

„Бързото премигване на светлинките е вследствие от постоянните нисковолтови порции електричество, които той освобождава, докато търси храна – коментира Кимбърли Хърт. – По-големите проблясъци са вследствие от по-силния волтаж на електричеството, отделяно когато яде или е развълнуван.“