Повечето собственици на кучета често мачкат пухкавите физиономии на своите любимци и се взират в проникновените им очи в желанието си да разгадаят техните желания. Ново изследване обаче показва, че кучетата се радват на нашите лица почти толкова, колкото и на тила ни.

Хората разчитат на различни лицеви сигнали, за да се сдобият с необходимата за тях информация. Ние дори разполагаме със специална част в мозъка, която се активира, когато видим лице. Новото проучване обаче показва, че кучетата не обработват човешките лица по същия начин.

„Те използват лицата, за да разчитат емоции, и могат да разпознават хората само по лицата им", но изглежда набират информация и посредством редица други телесни сигнали, казва Атила Андикс, изследовател на поведението на кучетата от Будапещенския университет.

Екипът на Андикс открива също така, че кучетата се вълнуват повече, когато видят други кучета, отколкото лица – били те човешки или не.

Кучетата предпочитат да се взират в други кучета, отколкото в лица

Учените пускат 4 различни 2-секундни кучета на 20 домашни кучета и 30 души и едновременно с това сканират мозъка посредством функционална магнитно-резонансна томография (fMRI) - неинвазивно образно изследване, чрез което се проследява мозъчната дейност. Две от клипчетата са на хора – човешко лице и човешки тил, а другите две – на кучета (в лице и в гръб).

Данните от томографията показват, че и хората, и кучетата предпочитат да се взират в представители на своя собствен вид. Мозъците на кучетата били по-активни, когато виждали друго куче. Ситуацията при хората била сходна. Активността на мозъците им се покачвала в случаите, когато виждали други хора.

Разбира се, има и разлики. Мозъчната активност при кучетата била еднаква в случаите, когато виждат човешко лице и човешки тил. Мозъкът на хората пък светвал като коледно дръвче, когато пред очите им се появявало друго човешко лице, докато гледката на човешки тил не била особено впечатляваща.

Според Карло Сиракуза Ветеринарния медицински университет в Пенсилвания кучетата разчитат на езика на тялото, както и на други сетива, за да събират информация. „Те използват други начини за комуникация – например позицията на ушите, която може да бъде видяна и в лице, и в гръб. Позицията на ушите им разкрива какво е настроението на другото куче. Ние, хората, не си мърдаме ушите“, казва Сиракуза, който не е участвал в новото проучване.

Освен това кучетата имат изключително остро обоняние – то е между 10 000 и 100 000 по-силно от нашето. Т.е. те могат да доловят феромоните, оставени от другите кучета – те ще им разкрият много повече информация, отколкото едно най-обикновено лице.

Източник: Science Alert