Повече от половината от видовете, чийто природозащитен статут не може да бъде оценен поради липса на данни, вероятно са застрашени от изчезване, сочи проучване, публикувано в специализираното издание "Комюникейшънс байолъджи", предаде АФП, цитирана от БТА. Международният съюз за защита на природата, който изготвя световния червен списък на застрашените видове,  разполага с данни за 150 000 растителни и животински вида, от които около 41 000 са застрашени от изчезване - 28 % от общия брой. Това са 41 % от земноводните, 38 % от акулите и скатовете и 27 % от бозайниците.

Но за хиляди други видове организацията не разполага с данни, за да оцени природозащитния им статут, който може да варира от "слабо засегнат" до "критично застрашен" или дори "изчезнал".

Изследователи от Норвежкия университет за наука и технологии са използвали техника за машинно обучение чрез алгоритъм, за да получат оценки за 7699 вида, за които липсват данни. Проучването показало, че 4 336 от тях, или повече от половината, вероятно са застрашени от изчезване, включително 85 % от земноводните и 61 % от бозайниците в тази група.

"Виждаме, че в повечето сухоземни и крайбрежни райони по света степента на изчезване може да бъде по-висока, като включим видовете, за които липсват данни", каза ръководителят на изследването Ян Боргелт за АФП.

Този анализ откроява и някои региони, в които рискът е по-голям, като например Мадагаскар, богат на уникална фауна, както и Южна Индия. Боргелт се надява, че Международният съюз за защита на природата ще разработи стратегия относно подценяваните видове.

Доклад на ООН от 2019 г. предупреждава, че един милион видове са застрашени от изчезване в средносрочен и дългосрочен план поради загуба на местообитания, изменение на климата, инвазивни видове или прекомерното им използване.