През май 2022 г. концентрациите на въглероден диоксид в атмосферата са били 50 процента по-високи от тези в прединдустриалната епоха. Т.е. достигнали сме нивата опреди 4 млн. години, казва Националната агенция на океанските и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

Глобалното затопляне, предизвикано от хората (в частност – чрез производството на електричество чрез изкопаеми горива, транспорт, производство на цимент или дори чрез обезлесяването) е отговорно за новия пик, допълва NOAA.

Обикновено всяка година май е месецът с най-високи нива на въглероден диоксид.

През май 2022 г. прагът от 420 части на милион (ppm) – мерна единица, показваща нивото на замърсяване в атмосферата – бе пресечен.

През май 2021 г. тази стойност бе 419 ppm, а през 2020 г. – 417 ppm.

Измерванията са направени в обсерваторията „Мауна Лоа“ в Хавай. Тя е разположена върху вулкан на доста голяма височина, което е идеално за подобни измервания (т.е. не се влияе от местното замърсяване).

Източник: NOAA Global Monitoring Laboratory, Scripps Institute of Oceanography at the University of California San Diego

Преди Индустриалната революция нивата на въглероден диоксид са били сравнително стабилни – около 280 ppm – ниво, което е било поддържано от човешката цивилизация приблизително 6000 години преди това.

Сега нивата са сравними с тези отпреди 4,1 и 4,5 млн. години, когато достигат или надвишават 400 ppm, допълва агенцията.

По това време морското равнище е било между 5 и 25 метра по-високо от сегашното – достатъчно, че да потопи голяма част от днешните големи градове. В Арктика е имало и доста обширни гори, сочат изследванията.

Въглеродният диоксид е парниковият газ, който улавя топлината и малко по малко предизвиква глобалното затопляне. Той се задържа в атмосферата и в океаните в продължение на хиляди години.

Малко по малко неговият затоплящ ефект започва да оказва различни драматични последици, допълват от NOAA, включително много по-голям брой горещи вълни, суши, пожари и наводнения.

„Въглеродният диоксид достигна нива, каквито нашият вид не е виждал досега – това не е нещо ново – казва Питър Танс, учен от Global Monitoring Laboratory. – Знаем това от около половин век и не успяхме да направим нищо смислено по въпроса. Какво трябва да се случи, за да се събудим?“

Източник: Science Alert