Кучетата и хората остаряват по различен начин и с различни темпове. Това е безспорен факт. Само че правилото за седемте „кучешки години“, които се равняват на една човешка, май не е съвсем вярно и прецизно.

Ако беше така, то хората щяхме да достигаме полова зрялост на около 7-годишна възраст, а някои от нас щяха да живеят до 150 години и дори повече.

Истината е, че кучетата не остаряват паралелно и равностойно с хората. Отначало растат и съзряват много по-бързо, а след това забавят темпото. Това е и причината да достигат полова зрялост само година след раждането си.

В зависимост от породата и размера си едно куче на 1 година например отговаря приблизително на 15-годишен човек; куче на 2 години – на 24-годишен човек; а всяка следваща „кучешка година“ се равнява на около 4 до 6 човешки. 

didyouknowfacts.com