Горенето на изкопаеми горива не вреди единствено върху околната среда. То оказва пагубно влияние и върху човешкото здраве, сочи ново изследване.

Резултатите от проучването, комбиниращо химически транспортни модели с данни от емисиите и частиците, показва че ако бяхме елиминирали горенето на изкопаеми горива, щяхме да предотвратим над 1 млн. смъртни случаи през 2017-та по целия свят.

Всички тези смъртни случаи, вследствие от заболявания като инсулт, рак на белия дроб и респираторни инфекции, могат да бъда т приписани на концентрацията на фини прахови частици, по-малки от 2,5 микрона (PM2.5) в атмосферата.

„На фона на факта, че най-голям брой смъртни случаи вследствие от PM2.5 се наблюдават в Китай и Индия, пълното премахване на изгарянето на въглища и петрол и природен газ в тези две страни може да намали общото бреме на болестта заради PM2.5 с близо 20 процента“, пишат изследователите в своето проучване.

Подобни проучвания ни припомнят колко много бихме спечелили, ако изоставим изкопаемите горива. Дори и да игнорираме напълно ефектите, които те оказват върху околната среда, ползите за здравето ни ще бъдат неизмерими.

Според Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) PM2.5 (фини прахови частици) е термин, описващ смесица от микроскопични твърди или течни вещества, суспендирани в земната атмосфера. В зависимост от местоположението частиците източниците на прахови частици могат да бъдат естествени (които се срещат в природата) или изкуствени. Основни източници са цветя (източници на полени), пожари, дизелови двигатели, минното дело, строителството (пясък и метали) и естествени пясъчни бури. Първоначалната дефиниция за фини прахови частици се базира на Конвенцията от Йоханесбург от 1959 година и приема за гранична стойност диаметър на частиците 5 µm.

И други проучвания са изчислявали въздействието, което замърсяването на въздуха с PM2.5 оказва върху човешкото здраве. Много малко от тях обаче предоставят толкова детайлна разбивка на различните източници в глобален план.

На фона на това изследователите решават да идентифицират всички смъртни случаи, приписани на PM2.5 през 2017-та, включително данни от 21 региона, покриващи 204 държави и 200 административни единици. Впоследствие екипът идентифицира кои източници на PM2.5 са отговорни за тези смъртни случаи и до каква степен.

Оказва се, че през 2017-та над 90 процента от световното население е било изложено на по-високи нива на PM2.5 от допустимите според Световната здравна организация. И голяма част от тях са пряко следствие от горенето на изкопаеми горива.

Всъщност приблизително 20 процента от всички смъртни случаи, приписани на PM2.5 през тази година, са свързани с горенето на въглища, петрол или природен газ и над половината от починалите хора са от Китай и Индия.

Тези цифри вероятно дори са по-големи, отколкото показва настоящото изследване. Друго скорошно проучване използва различен метод за измерване на качеството на въздуха и степента на смъртност и открива, че през 2012-та са загинали 10,2 млн. души.

Да, тези цифри зависят до голяма степен от това къде точно се тегли чертата на риска от смъртност. И все пак едно е ясно - дори и най-консервативните изчисления са притеснителни.

Новото проучване е публикувано в Nature Communications.