Светът е на път да добави близо 290 гигавата капацитет за възобновяема енергия тази година. Това съобщи Международната агенция за енергетика (МАЕ), цитирана от Си Ен Би Си.

Базираната в Париж организация очаква 2021 г. да „постави исторически рекорд за нови инсталации на възобновяемите енергийни мощности“.

Според прогнозите на МАЕ капацитетът за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници ще достигне 4800 гигавата през 2026 г., което е ръст от 60% спрямо 2020 г.

Под капацитет се разбира максималното количество енергия, което инсталациите могат да произведат, а не това, което генерират в определен момент.

Китай ще бъде водещият двигател за растежа на капацитета на възобновяемите енергийни мощности в световен мащаб, посочват от МАЕ, като след азиатския гигант се нареждат Европа, САЩ и Индия.

Според организацията възобновяемите енергийни източници отговарят за 95% от ръста на глобалните енергийните мощности до 2026 г.

„Ревизирахме нагоре прогнозите си от преди година. По-силната политическа подкрепа и амбициозните климатични цели, обявени по време на конференцията COP26 засенчват настоящите рекордни цени на суровините, които доведоха до повишение на разходите за строежа на нови вятърни и слънчеви инсталации.

По думите на изпълнителния директор на МАЕ Фатих Бирол рекордното увеличение на възобновяемите енергийни мощности през тази година е пореден знак за появата на нова глобална енергийна икономика.

„Високите цени на суровините и енергията, които виждаме днес, представляват нови предизвикателства за възобновяемата индустрия, но завишените цени на изкопаемите горива правят възобновяемите източници по-конкурентни“, каза Бирол.

Когато става въпрос за целите за въглеродна неутралност обаче нещата не изглеждат толкова розови.

Макар че добавянето на капацитет за възобновяеми енергийни източници е на път да „расте по-бързо от всякога през следващите пет години“, това няма да е достатъчно, за да бъде постигнат сценария на МАЕ нетни нулеви емисии до 2050 г.

Дори „ускореният сценарии“, при който правителствата се справят с предизвикателствата, свързани с регулирането, политиката и прилагането на тези източници, няма да е достатъчен.

В знак на това колко много работа трябва да се свърши, докладът на МАЕ за „Световна енергийна перспектива за 2021 година“ описва кака „бързото, но неравномерно икономическо възстановяване от миналогодишната рецесия, предизвикана от коронавируса“ е натоварило значително енергийната система. Това доведе до „рязко покачване на цените на пазарите на природен газ, въглища и електроенергия“.

„Въпреки всичкия напредък, постигнат в сферата на възобновяемите енергийни източници, през 2021 г. се наблюдава голямо възстановяване на използването на въглища и петрол“, се казва в доклада. „До голяма степен поради тази причина се наблюдава и второто най-голямо годишно увеличение на емисиите на въглероден диоксид в историята“.

Източник Мениджър Нюз