Лъвът е едър хищник от семейство Коткови и един от четирите представители на род Пантери. Неслучайно е определян като Цар на животните със своята величествена осанка, великолепна, пищна грива, благородна походка и страшен рев, а не на последно място и заради своите 200-240 кг. В европейската традиция той е символ на мощ и жизненост, въплъщаващ силата на слънцето и огъня. В дивата природа лъвовете рядко живеят повече от 10 години, което се дължи на непрекъснатите им борби с конкурентни мъжки.

Лъвовете са изключително социални. Живеят на групи, наречени прайдове, състоящи се от по-голям брой женски с малки и по-малък брой възрастни мъжки.

Знаете ли обаче, че лъвиците са истинските ловци в семейството? Колкото и величествен и страшен да е лъвът, когато стане дума за прехрана на семейството, лъвицата върши почти цялата работа. Тя лови около 90% от храната, докато лъвът предпочита блажено да се излежава и да се наслаждава на почивката си.

В интерес на истината това вероятно се дължи на факта, че мъжките са по-тромави и имат грива, което допълнително ги затруднява и забавя при ловуване. Освен това мъжките охраняват територията на прайда и само при нужда се намесват, когато се ловува едра плячка, например биволи.

Денонощието на лъвиците е интересно – те си почиват по 20 часа на ден, а през останалото време ловуват и се хранят. Обикновено ловуват по 2-3 заедно, като едни устройват засади, а останалите вниманието на жертвата. Когато преследва жертвата си, лъвицата развива 70 км/ч, а ревът й може да се чуе на 8 км разстояние. Може да издържи около 5 дни без вода и повече от седмица без храна, но е в състояние да погълне над 25 кг месо на едно хранене.

Готова е на всичко, за да защити малките си.