Орангутаните са род човекоподобни маймуни, едни от близките родственици на човека. Името им произлиза от малайски и означава „горски човек“. Орангутаните са единственият съвременен род в подсемейството Ponginae.

Орангутанът е и най-големият бозайник, който живее по дърветата. Тази човекоподобна маймуна може да достигне на ръст до впечатляващите 1.7 м. Мъжките са почти двойно по-тежки от женските и достигат до внушителните 120 кг. Техните дълги и силни ръце, простиращи се на дължина над 2 метра, са идеално пригодени за условията на живот в гората. За сметка на това краката им са относително къси, но могат да се извиват навътре, което улеснява катеренето по дърветата.

Тези животни прекарват практически целия си живот на дърветата, по които се придвижват с помощта на дългите си ръце. Орангутаните дотолкова са се приспособили към живота по дърветата, че даже пият вода от листата при дъжд и роса. Ако се наложи да е по-бързо, се провесва на дългите си ръце.

В редките случаи, когато слизат на земята, се придвижват на четири крайника, значително по-бавно и доста предпазливо. За през нощта си строят гнездо за спане, което всеки път е ново.

Орангутаните се намират под заплаха за изчезване от дивата природа, основната причина за която е унищожаването на местата им за обитаване. Включени са в Червената книга.