1. Допира устните си до вашите.

Не си мислете, че това е случаен жест. Съвсем целенасочено иска да изрази обичта си към вас.

2. Отърква глава във вас.

Това е един от най-разпознаваемите котешки жестове, които показват привързаността й.

3. Присвива очи.

Ако котката ви притвори очи, докато ви гледа, бъдете сигурни, че така показва нежност към вас, сякаш ви се любува и се умилява от близостта си до вас.

4. Масажира гърба ви.

Лежите си вие и ненадейно четириногият приятел се метне на гърба ви и започне да ви масажира -  сигурен признак на любов.

5. Върви по петите ви.

Случвало ли ви се е в момента, в който излезете от стаята, да бъдете последвани от топката пух? Тя просто не може без вас, иска да е постоянно близо до вас и да знаете какво правите. Дори да не я забележите, тя вероятно се промъква крадешком зад гърба ви. Е, вярно е, че понякога иска да провери дали не отивате към хладилника, за да изпроси нещо за хапване, но в повечето случаи поведението й е безкористно.