"Опустиняването е модна дума за земя, която се превръща в пустиня", казва Алън Сейвъри в началото на това спокойно, но изключително въздействащо представяне. Ужасяващото е, че това се случва на две трети от тревните полета на Земята, което ускорява промяната на климата и води до социални кризи в традиционните скотовъдни общества.

Сейвъри е посветил живота си на прекратяването на този процес. Той вярва, а и работата му досега го показва, че с помощта на един неочакван способ могат да се предпазят тревните полета и дори и да се възстановят почви, претърпели деградация, които някога са били пустини.

Налични са субтитри на български.