Според проучване, публикувано в списание Science, човешкото въздействие върху климата е довело до намаляване на сезонността на речните потоци, особено във високите северни ширини.

Моделите на речните потоци – пълноводие, маловодие и пр., варират в зависимост от сезона и това играе решаваща роля за наводненията и сушите, сигурността на водните ресурси и здравето на биоразнообразието и екосистемите в световен мащаб.

Учените от Университета в Лийдс и китайския Южен университет за наука и технологии установяват, че приблизително 21% от дългосрочните речни измервателни станции показват значителни промени в разпределението на сезонния дебит, като две трети от тях не са свързани с обичайните тенденции в средногодишния дебит, пише БТА. Екипът от учени установява забележимо отслабване на сезонността на речните потоци над 50 градуса северна ширина, което според изследването е резултат от предизвикани от човека климатични промени вместо от естествената климатична система.

Констатациите, основани на наблюденията на средномесечния речен отток от 10 120 измервателни станции в периода 1965-2014 г., предполагат трайно и значително отслабване на сезонността на речния отток, ако температурите на въздуха продължат да се повишават, казва Лю Гоцзюн, съавтор на статията.

2023 г. е потвърдена като най-топлата година от началото на записванията, като се доближава до прага от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, определен в Парижкото споразумение.

„Нашето изследване поставя физическата научна основа, че предизвиканото от човека изменение на климата е довело до това явление, информирайки политиците за влиянието на човека върху речния поток чрез изменението на климата“, обобщи Лю.