Нидерландски учени изчислиха, че страховитият Тиранозавър рекс е ходил нормално със скорост от около 1,28 м/сек (или 4,6 км/ч). За сравнение средната човешка скорост при ходене е около 1,34 м/сек. до 1,42 м/сек., или 4,8 до 5,1 км/ч.

Според специалистите, ръководени от Паша ван Вилерт от университета на Амстердам, скоростта на ходене на животните може да бъде определена по участващите части на тялото, естествения им ритъм, като се вземе предвид общата конструкция, и необходимостта от съхраняване на енергия. В случая с Т. рекс, който е бил дълъг до 13 м, тежал е девет тона, и е ходел на два крака, в ходенето са участвали именно задните му крайници и опашката. Опашката се е вдигала и спускала при всяка стъпка.

С помощта на 3D реконструкция и биометричен модел на прешлени и стави, учените са изчислили честотата на естествената осцилация на опашката. Те са предположили, че хълбоците са били на височина 3,1 м, а дължината на стъпката - 1,94 м.

Установената скорост на ходене от 1,28 м/сек. е по-ниска от предишните изчисления. Авторите отбелязват обаче, че това е била предпочитаната, а не най-бързата скорост на Т. рекс. Според предишно изследване Т.рекс не е можел да развие скорост от 30 км/ч дори при тичане. 

Изследването е публикувано в Royal Society Open Science.