Изучаването на вкаменелостите ни позволява да проследяваме появата и изчезването на различни видове, да дефинираме както времевите периоди на масово измиране, така и тези, характеризиращи се с бум на биоразнообразието. На Земята са се появявали и изчезвали безброй видове. Определянето на общата популация на даден род (от появата до измирането му) е особено трудно, тъй като на практика не можем да проследим всеки един негов представител.

Ново изследване обаче, публикувано в научното издание Science, се опитва да направи точно това – да изчисли общата популация на един от най-популярните динозаври въобще – тиранозавъра рекс. Според изследователите на Земята са бродили общо 2,5 млн. представители на този вид. Нещо повече – те достигат до този брой, без да използват данните за различните вкаменелости.

За да определим как най-добре да изчислим общата популация на даден мъртъв вид, първо трябва да установим как можем да направим това при жив. Тук на помощ идва т.нар. закон на Деймът. Според него средната гъстота на популацията може да бъде предсказана на базата на размера на тялото – в случая по-големите животни имат по-малки популации в сравнение с тези на по-малките видове. За да добиете по-ясна представа, просто си представете стадо слонове и колония от мравки.

T. rex е известен със своето огромно тяло – това е един от най-големите месоядни тероподи, известни на науката. След като съчетават палеонтоложките данни за вида със закона на Деймът, изследователите изчисляват, че във всеки един времеви период е имало около 20 000 живи тиранозавъра рекс. Те са съществували близо 127 000 поколения, което означава, че общият брой на популацията – от появата на вида до изчезването му – е 2,5 млрд.

Учените смятат, че ще могат да приложат своя подход и към всички останали динозаври от екосистемата на т-рекса.

Източник: IFLScience