Под краката ви, в дълбините на нашата планета, се намира невероятно обширна екосистема, която гъмжи от живот. През последните години огромен международен екип от учени разкри как милиарди и милиарди микроорганизми живеят на километри под земната повърхност.

Представяйки работата си на годишната среща на Американския геофизичен съюз през 2018 г., изследователите за пръв път изчислиха размера на тази мистериозна съкровищница на живота - и той е много по-голям, отколкото са очаквали.

Те съобщават, че приблизително 70 % от общия брой микроби на планетата живеят под земята. Като цяло тези микроби представляват около 15 до 23 милиарда тона въглерод - стотици пъти повече от въглеродната маса на всички хора на повърхността.

Учените все още не са успели да опишат изцяло тези микроорганизми. Въпреки това първоначалните данни показват показва, че генетичното разнообразие на живота под повърхността може да бъде сравнимо с това на живота над нея (и дори да го надскача). Ето защо екосистемата е наречена "подземните Галапагоси".

Въпреки това не очаквайте там долу да срещнете гигантски костенурки. Бактериите и техните еволюционни братовчеди - археите – изглежда, доминират под повърхността, въпреки че изследователите отбелязват, че могат да се срещнат и доста еукарии. Например изследователите описват неидентифициран нематод на дълбочина над 1,4 км в южноафриканска златна мина.

"Преди десет години бяхме взели проби само от няколко обекта - местата, на които бихме очаквали да открием живот", казва Карен Лойд, автор на изследването и доцент по микробиология в Университета на Тенеси, в изявление през 2018 г.

"Сега, благодарение на пробите, взети от големи дълбочини, знаем, че можем да открием живи организми почти навсякъде, макар че вземането на проби очевидно е достигнало само до изключително малка част от дълбоката биосфера", допълва професор Лойд.

За да достигне до тези заключения, екипът обединява десетки изследвания, които разглеждат проби, извадени от сондажи на дълбочина между 2,5 и 5 км в земната кора, както в морското дъно, така и във вътрешността на континентите. Също така, за тяхна изненада, те откриват, че подповърхностната дълбока биосфера е почти два пъти по-голяма от обема на всички океани.

Това е място, където температурите са изключително високи, налягането – смазващо, светлината – никаква, а хранителните същества – почти нулеви. На пръв поглед тук не бихме очаквали да открием подобно разнообразие от живот. Въпреки това изследователите твърдят, че тази екосистема може да даде отговор на много въпроси за границите на живота на Земята - и отвъд тях.

Въпреки че тези изследвания обогатиха знанията ни за подземния живот, има все още много неща, които ни остава да научим. Например учените все още не знаят всички начини, по които животът в дълбоките недра влияе на живота на повърхността и обратно. И засега можем само да се възхищаваме на естеството на метаболизмите, които позволяват на живота да оцелее при тези изключително тежки условия в дълбоките слоеве на Земята."

Източник: IFLScience