Антилопите са тревопасни чифтокопитни бозайници от семейство Кухороги, чиято височина достига до 2 м. Отличават се с високо и стройно тяло.

Но не всички.

Съществуват съвсем мънички представители, които израстват не повече от 25-30 см. Дължината на тялото им достига до 60 см и тежат не повече от 6 кг. Да, това са Дикдики (Madoqua) - род дребни антилопи, обитаващи райони, обрасли с шубраци в Източна и Южна Африка. Тяхното звучно име произтича от силните свиркащи предупредителни викове, които женските издават при бягство.

Този вид антилопи са всъщност малко по-големи от заек. По характер са много плахи и страхливи. Предпочитат да останат скрити сред гората, само нощем се престрашават да излязат и да проявят някаква активност. Най-често обитават шубраци, пресъхнали речни долини и покрайнини на гори.

Антилопите дикдики са моногамни животни, отдадени на половинката си. Това вероятно се дължи на възможността двойката съвместно да се пазят в среда, заобиколена от хищници. Установено е, че в периода на разгонване двете животни прекарват цялото време заедно   а през останалата част от годината – почти 70% от времето не се отделят един от друг.