Липсата на достатъчно жени в т.нар. STEM (Science, Technology, Math, and Engineering – „Наука, технологии, математика и инженерство”) специалности е отдавна известен феномен. Това явление често е обяснявано например с полова дискриминация в техническите кариери или с различните природни дадености между мъжете и жените.

Всяко едно от тези обяснения има своето право на живот. Едно актуално проучване обаче хвърля нова интригуваща светлина върху въпроса, поставен в заглавието. Американски изследователи от Университета на Мичиган и Университета на Питсбърг са установили, че жените решават да изберат различна от STEM кариера просто, защото като цяло разполагат с много по-широк избор на професионално развитие от мъжете, съобщи huffingtonpost.com. Учените са стигнали до този извод след анализ на данните за 1490 американски студенти, които са били анкетирани в края на средното си образование и след това на 33-годишна възраст. Информацията за всеки от тях включва неговите оценки от тестове, професионални постижения, мотивация и ценности.

Основният извод от проучването е, че нежният пол съзнателно заобикаля инженерните професии именно заради вродените си способности. Причината за този избор обаче е диаметрално противоположна на остарялото сексистко схващане, че жените „не разбират от техника”. Всъщност, оказва се, много от жените доказали най-високи способности в математиката се отказват от STEM кариера. Причината е неочаквана – дамите с високи математически способности често имат и силно развити вербални умения, се казва в проучването. Подобна комбинация е много по-рядко срещана при мъжете. В резултат, жените имат значително по-голям избор за професионалната област, в която да се развиват, обясняват изследователите.

Очевидно, на този фон, инженерните специалности губят конкуренцията с по-привлекателни професионални възможности и не успяват да задържат вниманието на по-красивата част от човечеството. Според психолога Минг-Те Ванг, който е един от съавторите на проучването, изводите от него трябва да бъдат взети под внимание при провеждането на политики за увеличаването на женското участие в STEM професиите.