Защо слоновете са устойчиви на ракови заболявания?

29 август 2019 г., 16:12
2154

Снимка: Shutterstock 

Изследователски екип, който е проучвал т.н. ДНК-боклук при бозайниците, е установил интересни факти за невероятната способност на слоновете да избягват раковите заболявания. Екипът е успял да определи кои гени са отговорни за предпазването от увреждане на клетки, което се среща и при хората. По-голямата част от бозайниците по света са податливи на рак, но слоновете са известни с това, че са на практика “имунизирани” към тази болест. Те не са 100% защитени, но се разболяват от рак изключително рядко, и особено като се вземе предвид, че имат 100 пъти повече клетки, отколкото хората.

Рак се образува когато една клетка започва да мутира на случаен принцип по време на делението си и затова фактът, че само 1 на 20 слона развива рак, в сравнение с факта, че 1 на всеки 5 души развива рак при хората, е изключително интересен. Учени от различни области се опитват от десетилетия да установят истинската причина за този феномен. Но едва съвсем наскоро науката установи, че най-вероятната причина е свръхизобилието на гена p53, който потиска туморите. Африканските слонове имат 40 копия от този ген, докато хората имаме само един.

Резултатите от новото изследване обаче откриха важни детайли от механизма и установиха, че нещата не се свеждат само до този ген. Те са изследвали известната като “боклук” ДНК, за която се смята от много време, че не кодира протеини и затова е непотребна в организмите и не изпълнява никаква важна функция. Нови изследвания откриха, е тя никак не е безполезна, а всъщност изпълнява функции, като например контрол над изразяването над гените.

Екипът е проучвал онези част от тази ДНК в генома на слоновете, която е обща при всички гръбначни организми, но се е развила най-бързо именно при добродушните гиганти. Три от гените, установени от екипа, които участват в поправката на ДНК и предпазват срещу мутации, са се оказали свързани с ускореното развитие на “непотребната” ДНК при слоновете. Бъдещи изследвания трябва да установят дали тези “ускорени региони” при бозайниците могат да бъдат използвани терапевтично за за лечение при хората.

Източник: Science Alert

Ключови думи:
Коментари