Изследователски екип, който е проучвал т.н. ДНК-боклук при бозайниците, е установил интересни факти за невероятната способност на слоновете да избягват раковите заболявания. Екипът е успял да определи кои гени са отговорни за предпазването от увреждане на клетки, което се среща и при хората. По-голямата част от бозайниците по света са податливи на рак, но слоновете са известни с това, че са на практика “имунизирани” към тази болест. Те не са 100% защитени, но се разболяват от рак изключително рядко, и особено като се вземе предвид, че имат 100 пъти повече клетки, отколкото хората.

Рак се образува когато една клетка започва да мутира на случаен принцип по време на делението си и затова фактът, че само 1 на 20 слона развива рак, в сравнение с факта, че 1 на всеки 5 души развива рак при хората, е изключително интересен. Учени от различни области се опитват от десетилетия да установят истинската причина за този феномен. Но едва съвсем наскоро науката установи, че най-вероятната причина е свръхизобилието на гена p53, който потиска туморите. Африканските слонове имат 40 копия от този ген, докато хората имаме само един.