Скоро стволовите клетки, взети от кожата на хора, ще могат да бъдат използвани за да се създадат оплодени яйцеклетки, от които да се “роди” човешко същество.

Процесът, познат като витро гаметогенеза, досега никога не е бил извършван с клетки от хора. И всъщност, изследванията на човешките и стволовите клетки на приматите имаха само ограничен успех.

Но истината е, че по този метод са били “родени” истински живи мишки, като дори е имало ембриони на мишки, които не са били използвани за развитие. Всичко сочи натам, че много скоро екип от учени някъде по света ще опита да повтори процеса и с човешки стволови клетки и ембриони.

Едновременно с това идва и времето да се се анализират изключително внимателно етическите и културните проблеми, които ще възникнат с изкуственото създаване на хора.

Източник: Science Alert