Експериментална и противоречива трансплантация на стволови клетки, която има за цел да лекува травматични увреждания на гръбначния мозък, показа нови обещаващи резултати във фаза I на своето клинично изпитване.

Еднократната инжекция е не само безопасна и се понася добре от всички 10 пациенти с парализа, но и води до известно подобрение на движенията и усещанията при 7 доброволци.

Макар това да дава сериозни надежди, видът и степента на увреждането изглежда имат значение. Изследователите от клиниката "Майо" в САЩ признават, че по всяка вероятност само около пет процента от пациентите с пълна травма на гръдните прешлени биха възстановили някакви усещания или движения с тази терапия. Поне това сочат техните резултати.

Независимо от това неврохирургът Мохамад Бидон казва: "При увреждане на гръбначния мозък дори лекото подобрение може да доведе до значителна промяна в качеството на живот на този пациент."

Трансплантацията на стволови клетки е авангардно лечение, което наскоро се появи като възможен начин за лечение на увреждания на гръбначния мозък.

Първоначално от корема или бедрото на пациента се вземат собствени стволови клетки, които се размножават в лабораторията, след което се инжектират обратно в гръбначния стълб на пациента. Те се наричат мезенхимни стволови клетки и потенциала да възстановят кости, хрущяли, мускули, мазнини или дори части от централната нервна система на човека.

За пациентите с травматично увреждане на гръбначния мозък, които разполагат с малко други възможности за лечение, възможността тези инжекции да подпомогнат оздравителния процес е вълнуваща. Но тази надежда трябва да бъде съобразена с наличните научни данни.

Въпреки че и други малки клинични изпитвания на експерименталната терапия показват, че тя е безопасна и ефективна при увреждане на гръбначния мозък, някои учени твърдят, че тези изпитвания все още не са достатъчно строги или продължителни, за да се оцени напълно всеки от тези резултати.

През 2019 г. Япония взе противоречивото решение да одобри терапията с мезенхимни стволови клетки за търговска употреба при лечение на увреждане на гръбначния мозък. Много учени продължават да критикуват това решение като прибързано. Дори тези, които са пряко ангажирани с изследванията, като клиниката "Майо", призовават за по-големи и по-строги проучвания.

Клиничните изпитвания във фаза I нямат за цел да проверяват конкретно колко добре действа дадено лечение; те се отнасят най-вече до безопасността.

Въпреки това няколко пациенти в настоящото клинично изпитване демонстрират подобрени сензорни и двигателни характеристики при тестове приблизително една година и 10 месеца след поставянето на лумбалната инжекция.

Никой не се е влошил в резултат на лечението, въпреки че е имало някои незначителни странични ефекти, като главоболие и мускулно-скелетни болки. Това е добър сигнал за проучвания във фаза II.

Все пак има причина да изчакаме допълнителни доказателства, преди да се вълнуваме прекалено много. Настоящото проучване, подобно и на много други, се фокусира предимно върху пациенти, които са претърпели гръбначно нараняване през последната година, обикновено в резултат на автомобилни катастрофи или падания.

Движението и усещанията на хората могат леко да се подобрят през първата година след гръбначно нараняване. Това означава, че когато се разглеждат резултатите, е невъзможно да се разграничи лечебният ефект на времето от този на самата терапия със стволови клетки.

Нещо повече, пациентите в проучването са били поставени под грижите на високоспециализиран мултидисциплинарен екип, който да им помогне в рехабилитацията, и това би могло да повлияе значително на здравословните им резултати в хода на проучването.

Въпреки това един от участниците е имал травма на шийните прешлени на гръбначния стълб, която е настъпила 22 месеца преди инжектирането на стволовите клетки – т.е. доста след отминаването на периода, в който е възможно да настъпи цялостно подобрение вследствие на времето. Този пациент също е показал подобрени движения и усещания след трансплантацията на стволови клетки.

"В резултат на това има нужда от бъдещи, по-големи рандомизирани контролирани проучвания, използващи различни клинични инструменти и мерки за качеството на живот, за да се изследват потенциалните ползи от [тези] инжекции в късния етап на неврологичното възстановяване при увреждане на гръбначния мозък“, заключават изследователите от клиниката "Майо".

В момента тече фаза II на клиничното изпитване. То има за цел да оцени резултатите от физиотерапията след трансплантация на стволови клетки, както и безопасността.

Изследването е публикувано в Nature Communications.

Източник: Science Alert