Полените имат потенциала да изпълняват ролята на въздушен сал, който помага на вируси като SARS-CoV-2 да се разпространяват между хората, сочи ново изследване, публикувано във Physics of Fluids. В него двама експерти по динамиката на течностите от Университета на Никозия, Кипър, са използвали изчислителни модели, за да разберат как поленът на дърветата може да повлияе на разпространението на РНК вирус като SARS-CoV-2, който предизвиква COVID-19.

„Доколкото ни е известно, това е първият път, в който показваме посредством моделиране и симулация как преносимите по въздуха микро зрънца полен се транспортират от лекия вятър и допринасят за предаването по въздушен път на вируса в тълпи на открито“, казва проф. Димитрис Дрикакис, автор на проучването.

Поленът, пренасян по въздушен път, може да спомогне за предаването на вирусни инфекции, изпълнявайки ролята на своеобразен сал, върху който са се настанили едновременно стотици вирусни частици. Тъй като поленът се е адаптирал конкретно в изминаването на големи дистанции с помощта на вятъра, напълно възможно е вирусните частици, прикрепени за него, да прекосяват значително дълги разстояния и да се добират до респираторните системи на хората.

Реалистичен изчислителен модел предсказва една важна корелация между пренасяния по въздуха полен и предаването на коронавируса. Източник: Талиб Дбук.

За да проучат по-подробно този въпрос, учените симулират различен брой събирания на хора на открито – от 10 до 100 души – като малка част от тях са отделяли вирусни частици SARS-CoV-2. Всички те са се намирали на около 20 метра от възрастна върба. Понякога подобни дървета могат да освободят цели 1500 зрънца полен на кубичен метър във въздуха около тях. Ето защо в техните модели са включени и около 10 000 зрънца.

Те моделират условия, сходни с тези в един средностатистически пролетен ден в САЩ и откриват, че поленът се е разпространил из тълпата за по-малко от минута, улавяйки вирусните частици, с които влиза в контакт. Макар и да не е възможно да измерим точно колко висок е рискът (това зависи от множество фактори, включително имунната система на отделните хора), изследователите твърдят, че това може увеличи значително вирусния товар, пренасян от вятъра, и съответно – да увеличи риска от инфекция. При това толкова много, че един ден, наситен с повече полени, може да подкопае правилото за социална дистанция от около 2 метра.

Този резултат не е първият, който повдига подобни опасения. През март 2021-ва учени от Техническия университет в Мюнхен, Германия, откриха, че се наблюдават по-висок брой инфекции от SARS-CoV-2 в дни, в които нивата на пренасяните по въздуха полени са по-високи. В това конкретно проучване авторите изказват хипотезата, че тази връзка би могла да се обясни с твърдението, че по-високият брой полени отслабват имунната реакция във въздушните пътища на тялото.

Въпреки че потиснатия имунен отговор вероятно играе съществена роля в тази връзка, новото изследване демонстрира още един потенциален начин, по който броят на полените може да повлияе на степента на вирусни инфекции.

Източник: IFLScience