За всеки, който не страда от аутизъм, е трудно да разбере какво е усещането да живееш с това заболяване. Много хора знаят, че то е свързано със затруднения в общуването и неспособност за споделяне на емоции.

Въпреки това, много хора с аутизъм страдат от сетивна свръхчувствителност. Докато повечето от нас могат да обработват фоновата информация (например шума на колите или бъбренето на хората), хората с аутизъм се мъчат да включат или да игнорират тази сетивна информация – светлините са по-пронизващи, сирените са по кресливи, капките от крана удрят като барабан, тиктакането на часовника е като удари с чукове, а шарките понякога са ослепителни. Тази свръхчувствителност може да се простира и върху вкусовете и миризмите, които стават непоносимо интензивни. Тези преживявания със сигурност са изтощителни.

Това видео дава някаква приблизителна представа за това, което може да представлява живота за хората, които живеят с аутизъм и страдат от сетивна свръхчувствителност.