Археолози намират нова, неотваряна досега гробница в Египет. На входа й виси следният надпис: “Тук почива най-известният играч на "Тука има, тука нема" в цялата империя".

Когато отворили гробницата, открили три саркофага и надписа - “Ха познайте в кой саркофаг е!”.