Новините в съвременната физика не са особено чести, но това определено си заслужава да бъде отбелязано като откритие. Оказва се, че една от физически сили, която кара молекулите да се прилепят помежду си за кратки периоди от време, може да ги нaкара и да се отблъскват.

От откриването им през 1930 година, силите на Ван дер Ваалс бяха смятани за сили на привличане. Но новото изследване предсказа, че може да се получи обрат в ситуации от реалния свят, където големи групи от молекули се движат свободно. Новото откритие има потенциала да повлияе на нашето разбиране за редица физически феномени - от нагъването на протеините до нанотехнологиите. Освен това ще даде възможност за физически манипулации, които преди това не са били разглеждани като възможни.

“За момента можем само да спекулираме защо предишни експериментални резултати са останали необяснени,” коментира д-р Садхукан, автор на модела. “Нашата теория позволява за първи път да се обяснят редица интересни феномени, които се наблюдават при молекули, които са ограничени в пространството,” добавя той. 

Източник: Science Alert