Изследователи от университетите на Маастрихт, Хонконг, Станфорд и Кембридж установиха, че колкото повече псува даден човек, толкова по-честен е той.

Според тях причината е, че тези, които псуват повече, по-малко преценяват какво говорят. Така че те не премълчават и истината.

Те дори публикуваха научен труд по темата, озаглавен "Честно казано, пука ни: Връзката между ругатните и прямостта". В него те твърдят, че са установили "последователна положителна връзка между ругатните и честността, като ругатните се свързват с по-малко лъжи и измами на индивидуално ниво и с повече почтеност в обществото".

Учените са работили първоначално с 276 доброволци в лабораторни условия с общоприет тест за лъжите. След това са привлекли 73 789 души по Facebook. През третия етап те сравнили колко са ругатните на участниците по държави. И трите изследвания показват, че хората, които псуват повече, лъжат по-малко.

Преди време пък стана ясно, че псуването е и признак за висока интелигентност. Поне според  психолози от Mairst College. Те откриват връзка между това колко добре владее даден човек английският език и колко го бива в псуването.

Първото – езиковото умение – може да бъде измерено, като накараме група хора да кажат колкото се може повече думи, започващи с определена буква от азбуката. За 1 минута.

Хората с по-големи езикови умения измислят много повече примери за даденото време. На базата на този подход учените създават и сходна задача, но свързана с псуването. Нейната цел – да се сетим за колкото се може повече псувни за 1 минута.

Сравнявайки резултатите от двете задачи, учените откриват, че онези, които получават високи точки по отношение на езиковите си умения, се справят най-добре и при задачата с псуването. И обратното – участниците, получили слаб резултат при езиковия тест, нямат много точки и в този с псувните.

Това съотношение подсказва, че псуването не е признак на беден език или ниска интелигентност. Напротив – това е езикова функция, която артикулирания говорител може да използва, за да комуникира с максимална ефективност. Нещо повече – псуването намира приложение дори и отвъд комуникацията.