Ново проучване, направено върху Гьобекли тепе – структура на близо 11 500 години в Горна Месопотамия – потвърди, че това е едно от най-невероятните места в човешката история.

Археолози от Университета на Тел Авив и Израелското министерство по античността приложиха базиран на алгоритъм анализ към архитектурната структура на Гьобекли тепе и откриха, че тази праисторическа постройка, известна като „най-старият храм в света“, не представлява проста конструкция с поставени по странен начин структури. Напротив – тя е наистина прецизно издигнат комплекс, към който са приложени множество геометрични принципи. Като имаме предвид, че Гьобекли тепе е издигната преди 11 500 години – преди широкото разпространение на земеделието и 6000 години преди Стоунхендж – това е истинско постижение.

Откритията са публикувани в Cambridge Archaeological Journal.

“Гьобекли Тепе е едно археологическо чудо - казва археологът Ави Гофер от Университета в Тел Авив. - Тъй като липсват доказателства за наличието на земеделие или животновъдство по това време, се смята, че комплекъст е бил изграден от ловци-събирачи. Арихетктурната му сложност, обаче, е необичайна за тях”.

Според изследователите, които използвали пространствени алгоритми за измерване и анализ на архитектурата на Гьобекли Тепе, комплексът не се състои от отделни, несвързани структури, а от заграждения и колони, проектирани заедно, които може би са изградени едновременно, противно на първоначалните схващания.

Най-значими са трите заграждения в средата на Гьобекли Тепе - B, C и D, които изглеждат свързани геометрично и образуват почти идеален равностранен триъгълник – форма, която подсказва йерархична връзка и определен ред между тях.

“Загражденията са с различна форма и размери, затова шансовете да образуват равностранен триъгълник случайно са много малки”, казва археологът и съавтор на изследването Гил Хаклай.

Подобни умения за предварително планиране – особено хиляди години преди появата на писмеността, вероятно са налагали употребата на друг вид маркери за изработването на импровизирана карта.

Снимка: 0meer / Shutterstock

Откритията означават и, че за изграждането на амбициозните структури е била нужна значително повече мускулна сила, от първоначално смятаното.

Разбира се, възможно е тези сложни геометрични структури да са били изградени за по-дълъг период от време – дори векове.

До момента са разкрити едва 5% от Гьобекли Тепе - под земята се крият много други заграждения и структури.

Без значени какви тайни крият тези камери, изследователите са категорични, че комплексът бележи повратна точка в човешката история. Не само по отношение на архитекутрата, но и на еволюцията на обществото.

Инстинктът за споделяне в обществата на ловците-събирачи започнал да избледнява и да отстъпва място на неравенството – вече имало ръководна фигура – шаман или политически лидер – и архитекти, способни да инициират и изпълнят подобен проект.